Holdningskatalog

Tiderne siden FCKFC blev stiftet er skiftet.

Vi er ikke længere dem, der sender flest FCK fans afsted. Mange medfans tager enten afsted på egen hånd eller gør brug af de tilbud, der findes i fanmiljøet omkring FCK. Dette ser vi som en naturlig udvikling, men vi vil ikke lægge skjul på, at det også har gjort, at medfans har valgt os fra, da man måske ikke længere mente man fik noget ud af medlemskabet.

Den holdning vil vi gerne forsøge at skubbe lidt til, for FCKFC laver stadig ekstremt meget fanpolitisk arbejde, og vi har også mulighed for god kontakt til både myndigheder, klubber og fanmiljøet generelt, når dette er nødvendigt.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at FCKFC skal til at være synlig på en anden måde, nemlig gennem større transparens i forhold til det arbejde vi laver, f.eks. gennem udmeldinger om aktuelle sager og større fokus på at få holdninger fra medfans med ind der, hvor beslutninger træffes.

I en forening med en størrelse som FCKFC, og med så mange forskellige typer medlemmer, kan det dog være svært altid at tale med en stemme, der gør alle føler sig set. Vi vil derfor med dette holdningskatalog forsøge at udpensle, hvad FCKFC altid vil skulle stå for og hvad der gør sig gældende med den nuværende bestyrelse.

Dette kan naturligvis ændre sig, alt efter hvilken bestyrelse der sidder.
På den måde håber vi at give en større klarhed over, hvad FCKFC står for.
Listen er ikke udtømmende, og der kan komme flere emner eller rettelser, som tiden går. Vi skal nok forsøge at gøre opmærksom på eventuelle rettelser og opdateringer.

FCKFCs grundprincipper:

FCKFC er neutral hvad angår religiøse og politiske overbevisninger. Vi mener dog, at det er ekstremt vigtigt at have en klar stemme hvad angår både det sport- og fanpolitiske arbejde. Derfor har vi også pladser i både DFF, Danske Fodbold Fans, og er medlemmer i FSE som står for Football Supporters Europe.

FCKFC tager afstand fra alle former for vold, racisme og homofobi og ønsker at medvirke til at bekæmpe dette. Det giver forhåbentlig sig selv for de fleste, men i fanklubbens vedtægter står der følgende - ”Foreningens formål er at støtte F.C. København på en festlig og fredelig måde, for derigennem at udbrede kendskabet til klubben, samt gennem sociale aktiviteter for foreningens medlemmer at udbrede den rette forståelse af, at fredelig sameksistens med andre fodboldfans er en naturlig ting af det, at være FCK-fan.”. Det er for os et ansvar alle fodboldfans har. Hører eller ser man racistiske eller homofobiske udfald mod andre, spillere på banen eller med/modfans, så grib ind eller giv besked til vagter, klub eller politi. Dette gør sig selvfølgelig også gældende, hvis man oplever voldelige episoder eller hærværk.

FCKFC skal til hver en tid kæmpe for bedre forhold for fans, om så det er medfans eller modstanderfans. Et eksempel på dette er blandt andet vores rolle i dialogforummet nedsat af justitsministeriet, samt vores møder med relevante myndigheder frem mod og efter derbykampe.
 

FCKFCs øvrige holdninger:

Pyroteknik: Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi som officiel fanclub ikke på nogen måde kan acceptere brugen af ulovlig pyroteknik. Selvom holdningerne er mange, og der også er en del medfans, der synes det virker godt som et stemningsmæssigt indspark, så er det ikke tilladt og man udsætter både sine medfans for fare og risikere straf for både klub og medfans i forhold til kampe uden tilskuere.

Legalisering af pyroteknik: Vi er ikke modstandere af at se på lovlige løsninger eller finde en måde at anvende pyroteknik, så den er sikker for både den der anvender det og dem der står i nærheden. Med de genstande man kan få på nuværende tidspunkt, er det dog svært og se at det kan lade sig gøre på en måde, hvor man ikke udsætter andre for fare, medmindre man laver zoner for dette.

Kollektive straffe: I FCKFC har vi i lang tid været modstandere af kollektive straffe for fåtallets handlinger. Selvom vi anerkender, at overtrædelser af gældende lovgivning skal give en straf, så bliver vi aldrig fortalere for at straffe alle. Vi mener også at historikken efterhånden taler for, at kollektive straffe ikke har løst problemet. Derfor vil vi altid forsøge at tale for at finde andre håndtag at dreje på. Vi anerkender dog, at det ikke er let, men vi synes dog tiden efterhånden er inde til at se om ikke der er andre veje at gå ,og vi stiller gerne op til den dialog med relevante myndigheder.

Medieaftale: Vi mener, at både klubber og rettighedshavere skal fastlægge kampe med større hensyntagen til de fans der ser kampene live. Vi har forståelse for, at TV-stationer også skal have valuta for pengene, men det nytter ikke noget, at rettighedshaverne indirekte modarbejder det produkt de har betalt mange penge for, ved at placere lange udebaneture på hverdage, samt fastlægge dem med så kort varsel, som vi ofte oplever efter den nye struktur kom til.

Seneste om FCKFC

Generalforsamling 28. Jul 2021
Generalforsamling 29. Apr 2019
Generalforsamling 19. Mar 2018
Om FCKFC 1. Aug 2016
Om FCKFC 11. Dec 2015