Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018
Generalforsamling 19. Mar 2018

Den 22. marts er der generalforsamling i F.C. København fan Club

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.00 åbner fanklubben dørene for årets generalforsamling.

Det sker i F.C. København Fan Clubs lokaler i Telia Parken, Øster Allé 50 st.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent - 
2. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden
3. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2016 v/kassereren
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor
Næstformand: Andreas Jensen – Modtager genvalg
Kasserer: Ronni Jeppesen – Modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem: Julian Boserup – Modtager genvalg
Suppleant: Casper Pedersen – Modtager genvalg
Suppleant: Christian Thomsen – Modtager genvalg
Intern revisor: Mads Nielsen – Modtager genvalg

Desuden: 
Formand: Lars Thor Jensen – Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: – Ikke på valg
6. Eventuelt 
7. Fremtidsplaner

Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser. 

Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00.

For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering).

I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 22.12.2017. 

Alle medlemmer har adgang. 
Fra den 19. til 21. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen. 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 15. marts 2018.

Forslag sendes til: 
F.C. København Fan Club 
Øster Allé 50 
2100 KBH Ø 
Mrk. ”Generalforsamling” 
Eller på mail til: bestyrelse@fckfc.dk 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Adresse:

F.C. København Fan Club Øster Allé 50, st. 2100 København Ø

Seneste nyheder