Ordensreglement

På udebaneture med F.C. København Fan Club 

Her er en oversigt over de regler, der gælder, når man er på udebanetur med FCKFC.

Det primære formål er, at alle ombord skal have en god tur.

Derfor er det vigtigt at de få og simple regler overholdes.

 

Husk at tage hensyn til andre passagerer.

Det er ikke tilladt at medbringe sound boks eller afspille musik til gene for øvrige passagerer.

 

Alt hvad der er forbudt ifølge almindelig dansk lovgivning, er naturligvis også forbudt på fanklubbens udebaneture.

 

Euforiserende stoffer af enhver art er strengt forbudt at være i besiddelse af eller indtage på vores udebaneture. Ligeledes tolereres vold, blufærdighedskrænkelse, truende adfærd eller verbale trusler overfor medfans, guider eller modstanderholdets fans på ingen måde.

 

Det er ikke tilladt at slå på ruderne eller inventaret.

Hærværk i bussen/flyet af enhver art er ligeledes helt aldeles uacceptabelt og såfremt FCKFC holdes økonomisk ansvarlig for ødelæggelserne vil den pågældende blive pålagt det fulde erstatningskrav. Stickers og graffiti anses også som værende hærværk.

 

Som følge af dansk lovgivning er alle FCKFC´s busser/fly røgfrie – der må heller ikke ryges på toiletterne.

 

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på vores udebaneture. Skulle der findes drikkevarer i bussen, der ikke er købt hos guiderne, vil disse blive konfiskeret.

 Vurderes det af guiden/guiderne, at gæster på turen har indtaget for meget alkohol til at tage vare på sig selv, er guiderne i deres gode ret til at nægte dem servering. Alle konfiskerede drikkevarer kan afhentes efter endt tur.

 

Bliver ovenstående regler ikke overholdt, så har guiden/guiderne til hver en tid lov til at sætte vedkommende af bussen. Er der tale om en flytur, så kan guiden ved overtrædelse af reglerne nægte vedkommende at rejse med hjem. Fanklubben er ikke forpligtet til at hjælpe praktisk eller økonomisk ved hjemtransport på egen hånd som følge af overtrædelse af reglerne.

 

Er der tale om en kriminel handling vil guiden/guiderne tilkalde politiet, der vil overtage sagen herefter, så snart det er muligt.

 

Regelbrud medfører ligeledes karantæne fra udebaneturene eller i svære tilfælde eksklusion af F.C. København Fan Club.

Guiden har i alle tilfælde det sidste ord.

 

Grundlæggende er det vigtigt at alle deltagere på turene efterkommer politiets, stadionvagternes og guidernes anvisninger.

 

Guiden vil ridse enkelte regler op på turen, men har man købt turen for andre, er det køberen der er ansvarligt for at videreformidle FCKFCs ordensreglement til øvrige deltagere.

 

Går man glip af en kamp eller får man ikke den transport man har betalt for, som følge af overtrædelser af ordensreglementet, så er det på ingen måde muligt at få refunderet pengene for turen.

 

Med disse få regler i baghovedet håber vi, at du vil nyde udebaneturen med Fan Clubben.

 

God tur og god kamp!

Seneste om FCKFC

Generalforsamling 28. Jul 2021
Generalforsamling 29. Apr 2019
Generalforsamling 19. Mar 2018
Om FCKFC 1. Aug 2016
Om FCKFC 11. Dec 2015