Brug af tåregas til fodboldkampe

Fra bestyrelsen 28. Okt 2021

Søndagens Derby fik for rigtigt mange Brøndby og FCK fans en grim bismag og efterspil, da politiet blandt andet valgte at tage tåregas i brug for at håndtere de mange fodboldfans, som befandt sig området før og efter kampen. 

Vi tager skarpt afstand fra vold

Lad det være sagt med det samme, vi i Brøndby Support og FCKFC tager skarpt afstand fra vold i forbindelse med fodbold. Det bør der ikke være nogen tvivl om, det er sågar fastlagt i vores vedtægter (Vedtægter - Brøndby Support (brondbysupport.dk) og Vedtægter for F.C. København Fan Club | F.C. København Fan Club (fckfc.dk)), formål og holdningskatalog (Holdninger - Brøndby Support (brondbysupport.dk)). Vi vil altid arbejde for at opbakningen til klubben sker uden voldelige virkemidler og stå som alternativet til den del af miljøet, der søger voldelige konfrontationer.

Vi har også forståelse for, at politiet skal sætte ind, håndtere og afværge voldelige situationer. Vores kritik består i denne situation af politiets valg af metode til at håndtere kampen og til at afværge at situationer eskalerer.

Sikkerhedssvigt og tåregas

Når vi I de følgende dage evaluerer på derbydagen, oplever vi flere sikkerhedssvigt i bestræbelserne på at sikre, at de to klubbers fans holdes adskilt og at muligheden for konfrontationer minimeres. Vi oplever, at flere af de foranstaltninger, der har været sat i værk til tidligere derby kampe på Brøndby stadion ikke har været på plads til denne kamp. De hegn og afspærringer, såvel faste og fysiske, som i form af politiets mandskabsvogne var desværre ikke til stede i samme grad, som tidligere. Det medfører, at det er nemmere, for dem der ønsker konfrontationen at komme i tættere kontakt med hinanden. 

For FCKFC´s vedkommende startede sikkerheds svigtet allerede inden ankomsten til stadion, idet deres fanbusser ikke fik den sædvanlige eskorte fra Østerbro og gennem Brøndby til trods for, at politiet både var informeret omkring antallet af busser og afgangstidspunktet fra Østerbro. Eskorten udeblev og de officielle fanbusser blev overladt til sig selv uden den nødvendige sikkerhed fra politiet. Ikke engang da man henvendte sig til politiet, ved ankomsten til Brøndby, var der hjælp at hente, og tre busser med almindelige FCK-fans var overladt til sig selv og ansvarlige for deres egen sikkerhed gennem Brøndby. Hvilket i sig selv alene er yderst kritisabelt.

Efter kampen kan man ude foran FCKs udebaneafsnit opleve, hvordan almindelige fans fra både Brøndby og FCK blev blandet og fanget i krydsild mellem de konfronterende grupperinger og politiet. Her kunne man således se FCKs kontrollører og fans samt tilfældige børn i området, blive ramt af tåregas, da de som de sidste var på vej til at forlade stadion. Flere forsøgte under den igangværende konfrontation at søge tilbage i sikkerhed i udebane-området og blandt egne fans, men blev nægtet dette af politiet.

Vi kan yderligere konstatere, at efter kampen blandes fans fra de to hold på Park Allé og Højstens Boulevard, hvor der tidligere har været afspærringer, der holder det ene holds fans tilbage. Vi er bekendt med, at der eksisterer en dom, som betyder det ikke er lovligt at holde fans tilbage, men der må være mulighed for via f.eks. kommunikation at informere fans om den risiko, der kan være ved at gå videre frem og potentielt blive blandet med modstanderholdets fans. Vi oplevede desværre, at rigtigt mange ikke var klar over, hvilken risiko de var på vej ind i.

Politiet har i deres udmeldinger i dagene efter kampen udtalt sig omkring blandingen af fans efter kampen på vej mod Brøndbyøster Station, og de har peget på, at det er sædvanlig praksis at lede udeholdets fans til Brøndbyøster Station. Det har også været den praksis, der tidligere har været anvendt, men til denne kamp var planen og aftalen, at FCK-fans skulle benytte Glostrup station.

I Brøndby IFs egen kommunikation med faninfo om Derby, der netop er lavet for at rådgive og informere hjemmeholdets fans om adgangsveje, samt om hvor man som Brøndbyfan kan bevæge sig sikkert uden at støde ind FCK-fans, informeres der om, at udeholdet bruger Glostrup Station FØR og EFTER kampen, og at man rådes til at benytte bl.a. Gammel Kirkevej (som fører mod Brøndbyøster Station) som adgangsvej. Vi må konstatere, at et eller andet sted er aftalerne svigtet og kommunikationen har været totalt mangelfuld. Med det til følge, at fans – heriblandt flere børnefamilier – uden deres eget ønske eller viden er blevet ledt direkte ind midt i en risiko-zone. Det må simpelthen ikke ske!

 

Brug af tåregas tæt på Brøndby Supports klubhus

Brugen af tåregas efter kampen var ikke alene ved FCKs udebaneafsnit, men blev også taget i brug nede omkring klubbens VIP parkering meget tæt på Brøndby Supports klubhus, Hytten. Lige ved den adgangsvej, som Brøndbyfans generelt benyttede sig af for at komme væk fra kampen og søge væk fra balladen. Det medførte, at rigtigt mange almindelige fodboldfans, heriblandt familier med børn samt en meget stor del af gæsterne og de frivillige i Brøndby Supports klubhus Hytten, blev ramt af tåregas, på trods af, at de netop blot fulgte råd og anbefalinger fra klub og politiet om hvilke adgangsveje de skulle følge.

Fra vores vinkel er brugen af tåregas til denne kamp stærkt kritisabel. Tåregassen rammer ikke blot de 50 mand, der søger den voldelige konfrontation, men alle i området, også de fans, de familier med børn, som søger at komme væk fra konfrontationerne. I vores evalueringer virker det som om, at Vestegnens Politi har været uforberedte på kampen og for hurtigt har grebet til voldsomme metoder for at afværge situationer. I værktøjskassen med metoder til at afværge situationer, greb politiet med det samme til nogen af de mest ekstreme: Tåregas, som rammer mange og siver videre fremfor peberspray som rammer de nærmeste, samt en trukken pistol håndteret på en meget laissez-faire måde, fremfor at tilkalde assistance eller netop bruge f.eks. peberspray eller lignende. Videooptagelser viser, at der blot 33 sekunder efter, der blev kastet tåregas, til voldsom gene for gæster og frivillige i Brøndby Supports klubhus ca. 50 meter derfra, var hele 4 mandskabsvogne til stede for at assistere (den 1. vogn allerede 15 sekunder efter). 

 

Fælles evaluering

Både hos Brøndby Support og FCKFC har vi i sidste ende samme mål, nemlig at vores medlemmer og fodboldfans generelt trygt kan tage til Derby uden at risikere at ende midt tåregas eller blandt modstanderholdets fans. Vi har tidligere været en tæt del af dialogen og udviklingen af det setup, som i flere år har fungeret og betydet, at der har været afviklet mange fredelige derbys, hvor almindelige fodboldfans har kunne færdes trygt.

På den baggrund opfordrer både Brøndby Support og FCKFC til evaluering af søndagens kamp med de relevante myndigheder og parter, ligesom vi ønsker dialog med politiet for at evaluere og forstå behovet og nødvendigheden af brug af tåregas, som rammer flere end det fåtal, som søger konfrontationen.