Formand Lars Thor Jensen tager orlov

Fra bestyrelsen 9. Aug 2023

Lars Thor Jensen tager orlov fra F.C. København Fan Clubs bestyrelse grundet en øget rejseaktivitet resten af året i forbindelse med sit arbejde udenfor fanklub regi

Opgaverne der påhviler formanden vil blive fordelt mellem den øvrige bestyrelse og næstformand Christian Hindkjær vil i Lars' fravær være konstitueret formand.
Al henvendelse til bestyrelsen skal enten gå direkte til bestyrelsen via bestyrelse@fckfc.dk eller gennem kontoret på mail kontor@fckfc.dk

Pressehenvendelser skal ligeledes gå gennem bestyrelsesmailen og opgaven som talsmand er i Lars' fravær blevet tildelt Casper Fischer Raavig.

Fra dags dato vil der være en glidende overlevering af opgaverne frem til d. 1. september, hvor Lars' orlov officielt træder i kraft.

På nuværende tidspunkt er der aftalt orlov frem til 1. november, men det kan komme på tale at den bliver forlænget til resten af 2023."