Tilblivelsen af et nyt medlemskort.

Læs hvordan en indmeldelse bliver til et medlemskort

Hvis der er nogen der tror at opgaven med at lave et nyt medlemskort er en let opgave, så kan jeg bekræfte at det er det ikke! Herunder vil jeg forsøge at beskrive de arbejdsopgaver der er forbundet med denne opgave.
Siden der i sin tid blev oprettet Fan Club medlemskort har det været bestyrelsens mål at dette kort skal udskiftes ca. hvert andet år. Det vil naturligvis være billigere at beholde det samme kort i længere tid, men risikoen for snyd og opdateringen af medlemstype - DUL, TEEN, VOKSEN eller SENIOR - gør at 2 års levetid for et medlemskort synes passende.

Allerede tidligt i år 2001 var Fan Clubbens beholdning af blanke kort med det gamle design, nået ned på et niveau hvor vi skulle til at sætte arbejdet med at lave et nyt kort i gang. Hvis man tager et kik på vores info-folder 'Hvordan bliver jeg medlem i F.C. København Fan Club' samt vores hjemmeside vil man genkende: Den blå farve, vores store rulleflag samt at skrifttypen er holdt i samme stil. Denne stil ønskede vi at fortsætte på det nye medlemskort. Derfor bad vi designeren af info-folderen om at lave et medlemskort der fortsatte denne stil. Resultatet blev et flot kort med samme blå nedtonede baggrunds billede af Ståle Solbakkken, som også pryder info-folderen.

Dette kort var færdiggodkendt og blev i begyndelsen af marts sendt til producenten af kortet, en producent der allerede i deres tilbud gjorde os opmærksom på, at produktionstiden/leveringstiden ville være 6-8 uger. Dette accepterede vi imidlertid, da vi jo stadig havde en del gamle kort tilbage. Som alle er klar over var Ståle pludselig i overhængende livsfare da han faldt om på træningsanlægget og efterfølgende var indlagt. Udover at krydse fingre og håbe det bedste for Ståle, så vi os nødsaget til at standse ordren af medlemskortene. Vi kunne ikke forsvare at udsende kort med billede af Ståle, så længe situationen var så usikker som den var på det tidspunkt. Heldigvis endte alt lykkeligt med Ståle, men tilbage stod en produktion af nye kort der skulle starte næsten forfra. Først skulle vi finde et baggrunds billede. Vi satte som kriterie at billedet skulle indeholde flere spillere. Herved undgik vi at få et billede med en spiller der måske ikke var i klubben i hele kortets levetid. Som I kan se på kortet faldt valget på et billede af spillerne der løber ind i PARKEN og møder Leo der er på vej ud. Vi er selv meget tilfredse med Leo som baggrund på vores medlemskort, han bliver ikke transfer fri og forlader ikke klubben. Efter endnu en godkendelse af billedet der skulle pryde kortet, blev dette sendt til producenten sammen med et udtræk fra vores medlemskort, dette skete i juni måned lige efter mesterskabet var i hus. Allerede på dette tidspunkt var beholdningen af gamle kort væk, og nye medlemmer måtte nøjes med en seddel der fortalte dem, at det nye kort var på vej. Nu var vi inde i sommerferien og trykkeriets lovede produktionstid på 6-8 uger kunne ikke overholdes. Den ville blive 'noget' længere, uden at dette kunne defineres nærmere. Blandt andet grundet mesterskab og CL kvalifikationskampe steg vores medlemsantal kraftigt i sensommeren og mange modtog ikke deres nye kort sammen med deres startpakke.

Endelig modtog vi i slutningen af august et prøvetryk af det nye kort. Dette blev godkendt, og til alt held kunne vi på dette sene tidspunkt lave et nyt udtræk fra medlemsdatabasen som blev leveret til fabrikken og produktionen kunne sættes i gang. Ca. 14 dage efter modtog vi de første 7000 blanke kort og vores dag-til-dag produktion af medlems kort på Fan Club kontoret kunne komme ind i en normal rytme. Efter endnu en uge modtog vi de ca. 8500 kort fortrykt med nummer og navn. Tilbage stod "bare" udsendelse af disse, dette skulle vise sig at kræve noget manuelt arbejde. På mystisk vis var kortene i de leverede æsker ikke i nummerorden, hvilket blev der lagt nogle timer i at få ordnet, og kortene kunne nu sammen med adresseliste, festinvitation og nyhedsbrev sendes til pakning. Her fik håb om portobesparelse desværre tilbageholdt Brølet nummer 34 i ca. en uge. Endelig blev hele molevitten leveret til Post Danmark som havde den afsluttende tjans med at bringe kortet det sidste stykke ud til jer.

Hele denne historie er ikke en bortforklaring på den sene levering af de nye kort, men en illustration af, at omstændigheder der er svære at planlægge sig ud af, hurtigt får konsekvenser for mange mennesker.

På trods af dette, vil vi da undskylde over for vores medlemmer, især vores DUL medlemmer, der var mest berørt af forsinkelsen.
Heldigvis er der heller ikke på dette kort en egentlig udløbsdato og medlemmer med det forrige kort var ikke berørt af den forsinkede modtagelse af nyt medlems kort.

Vi er meget glade for det færdige resultat og kan slutteligt sige, at vi vist alle sammen har lært af dette, og fået en viden som vi kan drage nytte af om et par år, når vi igen skal have nye kort.
Der ligger en noget større opgave bag produktionen af nye medlemskort, end de fleste lige forestiller sig.

- Fan Club bestyrelsen