Nedre-C-krati – nu skal fansene regere!

FCKFC har lanceret et nyt tiltag, der skal gøre det muligt for FCK’s fans i endnu højere grad at sætte deres præg på hvad der foregår omkring klubben

Formand Anders Larsen & Fan-ideolog Peter Dexters

FCKFC har i foråret 2003 lanceret et nyt tiltag, der skal gøre det muligt for FCK’s fans i endnu højere grad at sætte deres præg på hvad der foregår omkring klubben, og vise hvem der regerer i Parken.

Ideen bag Nedre-C-krati

Tiltaget, som vi kalder ”Nedre-C-krati”, går ud på at give fansene mulighed for at regere ved hjælp af handlingsmålinger på internettet. Handlingsmålinger ligner de mange meningsmålinger, der la- ves på nettet, på tv og i aviser. Dog med den twist at i handlingsmålingerne bliver der ikke spurgt til din mening, men til hvad du har tænkt dig at gøre i forhold til en bestemt sag – hvordan du har tænkt dig at handle.
Hvor en meningsmåling eksempelvis kunne spørge, om du synes, at dommeren dømte ringe til en bestemt kamp, så kunne en handlingsmåling eksempelvis spørge, om du synes dommeren dømte så ringe, at du næste gang han dømmer i Parken, vil være med til at moone ham ...

Altså deltage i en kæmpe ”numsetifo”, der for alvor ville sætte fokus på problemet.
Den grundlæggende ide i Nedre-C-krati er, at handlingsmålingerne gør det muligt for den enkelte fan at vide, hvor mange andre der vil deltage i den pågældende aktion. I tilfældet med numsetifoen vil det formodentlig være afgørende for den enkelte, at han eller hun ikke regner med at være ene om at vise dommeren sin bare, men via en handlingsmåling kan forvisse sig om, at 1.000 eller 10.000 andre fans har tænkt sig at gøre det samme. På samme måde er det jo også kun sjovt at synge, hvis der er nogle tusinde andre, der gør det samme.

De første forsøg med Nedre-C-krati

Nu er det ikke tanken at Nedre-C-krati primært skal bruges til at tilsvine dommerne. Nedre-C-krati skal primært bruges til at opnå det der er fanklubbens mål: at skabe en festlig stemning omkring kampene.
De første forsøg med Nedre-C-krati blev gjort i foråret.

Der blev lavet to handlingsmålinger – den ene i forbindelse med hjemmekampen mod OB og den anden i forbindelse med den afsluttende kamp mod AGF. I den første handlingsmåling blev der spurgt til om man ville deltage i ”Operation Heksekedel”, som kort fortalt gik ud på at skabe en heksekedelstemning i Parken, der skulle være med til at knække OB-spillerne mentalt. Man kunne herunder angive hvilke konkrete handlinger man ville deltage i (om man ville råbe hver gang FCK erobrede bolden, om man ville tage flag med osv.).

Operation Heksekedel blev en succes, idet cirka 800 deltog i handlingsmålingen og det hav- de en meget mærkbar positiv effekt på stemningen i Parken – enkelte personer har i FCKFC’s in- ternetdebatforum givet udtryk for, at stemningen i Parken aldrig har været bedre.

Også handlingsmålingen op til AGF-kampen var en succes. Her deltog cirka 600 i handlingsmålin- gen, hvor der blandt andet blev spurgt til, om man ville deltage i en guldmarch fra Rådhuspladsen til Parken. De der deltog, vil vide, at mange var med i marchen (lad os gætte på cirka 1.000), og at slagsangene ikke tager sig dårligere ud når de runger mellem de københavnske huse. Billeder fra marchen kan ses på www.fckfc.dk.

Fremtiden

I den igangværende sæson er det Fan Clubbens hensigt at udføre flere forsøg med handlingsmå- linger og få sat Nedre-C-krati i system. Ideen er, at det skal være en fast rutine for fansene at del- tage i handlingsmålingerne. Vi håber derfor at antallet af fans, som benytter sig af muligheden for at få indflydelse vil stige, så vi i denne sæson når mindst 1.500 deltagere i handlingsmålingerne. På længere sigt håber vi naturligvis, at endnu flere vil deltage.

Men ligesom almindeligt demokrati ikke blev til fra den ene dag til den anden, må det også påregnes, at det vil tage noget tid, før Ned- re-C-krati bliver en fuldt integreret del af fansenes hverdag og bevidsthed. Vi håber derfor, at alle, der allerede har deltaget i tidligere afstemninger, også deltager i fremtiden, således at tilslutningen kan vokse støt.

Hvordan deltager man?

Nye handlingsmålinger vil blive annonceret på Fan Clubbens hjemmeside www.fckfc.dk. Selve handlingsmålingen finder sted på www.fckfc.dk/forums under ”Nedre-C-krati”. For at deltage i Ned- re-C-krati kræver det blot, at du opretter dig som bruger af FCKFC Forum. Alle FCK-fans kan del- tage. Det kræver altså ikke at du er medlem af Fan Clubben, eller at du står på Nedre C.

Opfordring

Hvad enten du har deltaget i de første handlingsmålinger eller ej, opfordres du til at holde øje med nye handlingsmålinger, der vil blive annonceret på hjemmesiden www.fckfc.dk. Såfremt du har gode ideer til aktioner/ tifoer, der kan gennemføres ved hjælp af en handlingsmåling, er du natur- ligvis også velkommen til at kontakte FCKFC med dit forslag.
Med Nedre-C-krati har FCK’s fans fået en enestående mulighed for at stå sammen og præge ud- viklingen i FCK. Så hvis du ønsker at få indflydelse og bidrage til klubbens storhed, opfordres du til at deltage i de kommende handlingsmålinger i Nedre-C-krati.

Der er meninger nok om vores klub – det er handling, der skal til!

  • Brølet #41
    #41 Efterår 2003

Seneste om Brølet