Ordinær Generalforsamling 2023

Fra bestyrelsen 24. Jan 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

 

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 i Fanclubbens lokaler Øster Allé 50 st.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

 

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 i Fanclubbens lokaler Øster Allé 50 st.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

  1. Valg af dirigent -   
  1. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden  
  1. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2022 v/kassereren  
  1. Indkomne forslag   
  1. Valg til bestyrelsen

  

Formand: Lars Thor Jensen – Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Blichmann Faartoft - Modtager genvalg

Suppleant: Christian Thomsen – Modtager genvalg  

Suppleant: Casper Lykke Andersen – Genopstiller ikke

  

Desuden:   

Næstformand: Christian Hindkjær– Ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem: Julian Boserup – ikke på valg 

 

  

  1. Eventuelt   
  1. Fremtidsplaner  

  

Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser.   

  

Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00. For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 31.12.2022.   

 

Alle medlemmer har adgang.   

 

Fra den 27. til 30. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.   

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 23. marts 2023.  

 

Forslag sendes til:   

F.C. København Fan Club   

Øster Allé 50   

2100 KBH Ø   

Mrk. ”Generalforsamling”   

Eller på mail til: bestyrelse@fckfc.dk   

  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen